Disclaimer

COPYRIGHT
Alle rechten voorbehouden. De inhoud van Culicool.nl (teksten, afbeeldingen, foto’s, video’s, ontwerpen etc.) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Culicool.nl is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken. Ook kan deze website gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en andere wet- of regelgevingen van derden, en deze zijn daarom op dezelfde wijze beschermd.

VERANTWOORDING/AANSPRAKELIJKHEID
Culicool.nl is zorgvuldig ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website zijn het risico van de bezoeker. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. Culicool.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan ontstaan door bezoek aan en gebruik van deze website.

Alle informatie binnen culicoolmember.nl is bedoeld als inspiratiebron en naslagwerk, niet als medische handleiding. De recepten zijn niet bruikbaar als vervanging van welke medische behandeling dan ook. Raadpleeg bij vragen of lichamelijke klachten een (natuur)arts. CULICOOL is niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen die door gebruik van de recepten of tips ontstaan.

VERWIJZINGEN NAAR ANDERE WEBSITES
Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. Culicool.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Indien je nog vragen hebt, neem dan contact op met ons via info@culicool.nl of ga naar contact.